Om oss

Detta är Sollentuna Jazz Workshop/ Annorlunda Musikskola 

Sollentuna Jazz Workshop (SJW) är en ideell musikförening som bildades 1973. Verksamheten bedrevs de första åren i form av ett storband. SJW ville samarbeta med ett studieförbund och driva en musikskola för jazz. På den tiden fanns det ingen undervisning i jazz varken i Kommunala Musikskola eller på Musikhögskolan. Valet av studieförbund föll på SKS, nuvarande Sensus studieförbund, som genast var med på noterna och hösten 1976 startades Annorlunda Musikskola. Namnet Annorlunda Musikskola valdes eftersom tanken var att skolan skulle fungera som ett alternativ till Kommunala Musikskolan. Fritidsnämnden i Sollentuna bistod med lokaler, en gammal villa, HUSET på Sollentunavägen 145, som vi själva inrett och byggt om. Våra studios är utrustade med PA, bas- och gitarrförstärkare, piano och trumset. Det finns 6 studios och ett pianorum.

Annorlunda Musikskola vill ge så många människor som möjligt möjlighet att skapa sig ett eget musikaliskt språk med inriktning på improvisationsmusik – jazz, rock, pop, blues och salsa. Vad vore ett samhälle utan musik?

Annorlunda Musikskola är verkligen en unik företeelse som kommunen kan var stolt över. Stora delar av Sveriges jazzelit har passerat genom Annorlunda Musikskola antingen som deltagare i studiecirkel eller som cirkelledare. Flera gånger har Sollentuna kulturstipendium utdelats till personer från SJW. Genom att vara medlem i Sollentuna Jazz Workshop skolas ungdomar till ansvarstagande och solidaritet. De får egen nyckel till huset och förutsätts klara av det, vilket de också gör! Det är flera år sedan vi hade problem med att saker försvinner eller förstörs.

Annorlunda Musikskola riktar sig till innevånare i Sollentuna. Vi har verksamhet både för barn, ungdom och vuxna. På Annorlunda Musikskola möts människor från många kulturer och över generationer. Eftersom musiken i sig är gränsöverskridande finns stora möjligheter till samspel. Det ena är inte mer rätt än det andra, nyfikenheten är stor. Verksamhet med enbart ungdomar är kanske 2/3. En stor del av våra medlemmar har invandrarbakgrund. I övrigt är vår verksamhet generationsöverskridande alltså både riktad till ungdom och vuxna.

Hur arbetar SJW och Sensus tillsammans?

SJW ansvarar för omvårdnaden/bedömningen av instrumenten och Huset. Kostnaden för nyinköp och reparationer delas mellan Sensus och SJW, under förutsättning att man är överens om inköpet. SJW har hand om kaffe och telefon. SJW´s grupper skall registrera sin verksamhet som studiecirklar i Sensus. Sensus betalar omkostnaderna för HUSET sopor, el, vatten, pianostämning och andra förbrukningskostnader. Sensus har personal anställda för att administrera Annorlunda Musikskola, dvs. anställa ledare till studiecirklarna, instruera nya cirkelledare, ta emot anmälningar, ordna kulturprogram mm och handha samarbetet med medlemsorganisationen SJW, Sollentuna Kommun och andra samarbetspartners.

Kommentarer inaktiverade.